Oznaczenie grup

Oznaczenie grupy krwi ma podstawowe znaczenie przy doborze krwi do przetoczeń wymaganych np. w trakcie wielu zabiegów operacyjnych lub podczas leczenia chorób krwi. W razie potrzeby podawać trzeba krew identyczną w zakresie przynajmniej układów ABO i Rh, a więc osobie z grupą krwi A Rh+ należy podać krew A Rh+.

Rutynowe oznaczenie grupy przeprowadzane jest na dwa sposoby:
ocenia się zachowanie badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej – zawierającej określone przeciwciała;
ocenia się zachowanie badanej surowicy w obecności krwinek wzorcowych – zawierających znane antygeny.

Podczas wykonywania oznaczenia obserwuje się, czy nałożona na płytkę szklaną kropla surowicy powoduje aglutynację czyli zlepianie się dodawanych do niej krwinek czerwonych w duże, widoczne gołym okiem skupiska krwinek.
Pojawienie się aglutynacji badanych krwinek czerwonych z surowicą zawierającą przeciwciała wskazuje, które z antygenów układu AB0 są na krwinkach obecne. Brak aglutynacji oznacza brak danego antygenu na krwinkach. W ten sposób określa się jedną z czterech głównych grup krwi:
grupę A – jeżeli zaszła reakcja aglutynacji badanych krwinek tylko z surowicami zawierającymi przeciwciała anty-A,
grupę B – jeżeli zaszła reakcja aglutynacji badanych krwinek tylko z surowicami zawierającymi przeciwciała anty-B,
grupę AB – jeżeli zaszła reakcja aglutynacji badanych krwinek z surowicami zawierającymi przeciwciała anty-A i anty-B,
grupę 0 – jeżeli nie doszło do aglutynacji z żadną z surowic wzorcowych.

Wykrycie regularnych przeciwciał anty-A lub anty-B w badanej surowicy, za pomocą krwinek wzorcowych grupy A lub B, potwierdza wynik oznaczenia.

Rutynowe oznaczenie grupy krwi w układzie Rh sprowadza się do wykazania obecności lub braku antygenu D w badanych krwinkach czerwonych za pomocą surowicy wzorcowej, zawierającej przeciwciała anty-D. Grupa krwi jest niezmienna w ciągu życia, jedynie sporadycznie, po przeprowadzeniu allogenicznego przeszczepu szpiku (od rodzeństwa lub dawcy niespokrewnionego), może dojść (choć nie musi) do zmiany grupy krwi u biorcy przeszczepu.

<< Układy grupowe

Dziedziczenie grup >>