Konflikt serologiczny

konflikt serologicznyKonflikt serologiczny jest najczęściej wynikiem niezgodności antygenów układu Rh krwinek czerwonych matki i jej nienarodzonego dziecka. Może on mieć miejsce wtedy, gdy krwinki czerwone matki są Rh ujemne (Rh (-)), a krwinki dziecka są Rh dodatnie (Rh (+)), które dziecko odziedziczyło po ojcu.

Mechanizm konfliktu Rh polega na tym, że organizm matki z grupą krwi Rh (-) rozpoznaje krwinki dziecka z antygenem D, czyli z antygenem Rh (+), jako obce. Wtedy układ odpornościowy matki wytwarza przeciwko krwinkom dziecka przeciwciała odpornościowe, które mają zniszczyć te krwinki. Proces ten może być wywołany wówczas, kiedy niewielkie ilości krwi dziecka (jego krwinek czerwonych) przedostaną się do układu krążenia matki. Może to nastąpić na skutek krwawienia w drogach rodnych kobiety w czasie porodu i okresie przedporodowym, poronienia czy usuwania ciąży.

Wytworzenie przeciwciał odpornościowych w konflikcie Rh ma zwykle miejsce dopiero po urodzeniu dziecka. Dlatego też pierwsze dziecko na ogół nie jest narażone na działanie przeciwciał, które wytworzyła matka. Natomiast po porodzie organizm matki produkuje przeciwciała i w każdej następnej ciąży mogą one przechodzić z krwią matki do układu krążenia dziecka i niszczyć jego krwinki, jeżeli dziecko odziedziczyło antygen Rh (+) po ojcu.

<< Zgodność transfuzji

Autotransfuzja >>