Dziedziczenie Rh

Obecność czynnika Rh jest determinowana genetycznie przez gen D, który zawiera informację dotyczącą wytwarzania antygenu D na powierzchni krwinek czerwonych. Natomiast gen d nie koduję tejże informacji. Antygen D odziedziczony choćby od jednego z rodziców decyduje o tym, że dziecko będzie miało układ Rh+.

dziedziczenie rh

Może wystąpić przypadek, ukazany w tabelce, gdy oboje rodziców ma układ Rh+ a ich dziecko będzie miało układ Rh-. Jeżeli natomiast oboje rodzice mają układ Rh-, a więc nie mają antygenu D, wtedy ich dziecko też go nie będzie miało i odziedziczy układ Rh-.

<< Dziedziczenie grup

Zgodność transfuzji >>