Dziedziczenie grup

Grupa krwi jest warunkowana genetycznie przez jeden gen występujący w 3 allelach: A, B i 0. Relacje pomiędzy allelami tego genu są następujące: allele genu A oraz B dominują całkowicie wobec allela 0 (cechy allela 0 nie ujawniają się u człowieka), natomiast wobec siebie współdziałają tworząc grupę AB (człowiek wykazuje cechy obu genów A i B). Poszczególne allele tego genu zawierają informacje dotyczące:
gen A – powstawania antygenu A;
gen B – powstawania antygenu B;
gen 0 – nie koduje antygenu.

Każdy człowiek posiada dwa allele genu determinującego grupę krwi, które są dziedziczone po rodzicach – jeden od ojca i jeden od matki. Przedstawia się to w następujący sposób:
Grupa krwi A – geny AA lub A0;
Grupa krwi B – geny BB lub B0;
Grupa krwi AB – geny AB;
Grupa krwi 0 – geny 00.

 

Przykład.przyklad dziedziczenia grupy

Jaką grupę krwi może mieć dziecko którego rodzice mają grupę A i B?

Najczęściej nie wiemy jaką mamy kombinację alleli w genie, dlatego weżmiemy pod uwagę obie możliwości. Wiemy że od każdego rodzica przejmujemy po jednym allelu. Ze strony matki będzie to A lub 0, ze strony ojca – B lub 0 ponieważ tylko takie mogą mieć w swoim genie. Po sprawdzeniu wszystkich kombinacji możemy dojść do dość zaskakującego wniosku, że dziecko może posiadać kazdą grupę krwi, także 0 pomimo że rodzice nie mają tej grupy.

 

W tabeli poniżej przedstawiono prawidłowości określające możliwe kombinacje dziedziczenia cech grupowych AB0.

dziedziczenie grup krwi

<< Oznaczenie grup

Dziedziczenie Rh >>