Autotransfuzja

Autotransfuzja – zabieg przetaczania krwi, w którym biorcą i dawcą jest ta sama osoba. Przetaczanie krwi własnej stosuje się w planowanych zabiegach chirurgicznych. O dopuszczeniu do pobrania krwi decyduje lekarz na podstawie aktualnych badań i dokładnego wywiadu z pacjentem. Pobieranie krwi własnej do celów autotransfuzji może się odbywać co 3 do 7 dni. Zazwyczaj dokonywane są 1-2 zabiegi autotransfuzji. Pierwsze pobranie krwi nie może odbyć się wcześniej niż 35 dni a ostatnie co najmniej 72 godziny przed planowanym zabiegiem.

Wskazania i zalety
– Zapobieganie chorobom przenoszonym drogą transfuzji homologicznej
– Eliminacja ryzyka alloimmunizacji biorcy
– Zabezpieczenie krwi dla chorych z tzw. rzadkimi grupami krwi
– Chorzy odmawiający leczenia krwią ze względów religijnych
– Biorcy z ciężkimi powikłaniami potransfuzyjnymi w wywiadzie
– Unikanie trudności i powikłań u biorców z alloprzeciwciałami.

Przeciwwskazania:
– Zakażenie wirusami zapalenia wątroby typu B lub C
– Zakażenie wirusem HIV-1, HIV-2
– Zakażenie prątkiem gruźlicy lub krętkiem bladym i inne aktywne zakażenia bakteryjne
– Stężenie Hb poniżej 10 g/dl
– Choroba serca – przeciwwskazanie względne, decyduje lekarz (konsultacja kardiologiczna), bezwzględne – niestabilna choroba wieńcowa, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, przebyty niedawno zawał, niewydolność krążenia mózgowego)
– Padaczka, guz mózgu.

<< Konflikt serologiczny