Czy mogę oddać krew?

Krew może oddać każdy kto:

ukończył 18 lat a nie przekroczył 65 roku życia,
czuje się ogólnie zdrowy,
waży nie mniej niż 50kg.
przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zameldowania oraz numerem PESEL, a w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL,
włada językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim.

Jak często mogę oddawać krew pełną?

Nie częściej niż 56 dni (8 tygodni) przy czym:
kobiety maksymalnie 4 razy w roku,
mężczyźni maksymalnie 6 razy w roku.

Kiedy nie mogę oddać krwi?

Czasowa niezdolność do oddania krwi

7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych oraz do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u stomatologa,

co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych,
czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób (np. układu moczowego, pokarmowego czy oddechowego),
przebyte infekcje, gorączka powyżej 38oC i przyjmowanie antybiotyków – dwa tygodnie od zakończenia objawów lub leczenia;
zabieg operacyjny, endoskopia z użyciem fiberoendoskopu (gastrosopia, kolonoskopia, artroskopia) – 6 miesięcy od wykonania zabiegu
akupunktura, tatuaż, przekłucie uszu i piercing – uniemożliwiają oddawanie krwi na okres 6 miesięcy od momentu ich wykonania;
kontakt z krwią obcą (kontakt śluzówki z krwią lub ukłucie igłą) – 6 miesięcy od kontaktu z krwią;
szczepienia przeciw: grypie, żółtaczce, wściekliźnie – przynajmniej na 48 godzin
zażywanie aspiryny lub innych leków zawierających kwas acetylosalicylowy – 3 dni od ostatniego zażycia;
pobyt w zakładzie karnym oraz 6 miesięcy po jego opuszczeniu;
okres miesiączkowania i 3 dni po zakończeniu;
okres ciąży i 6 miesięcy po porodzie lub zakończeniu ciąży;
okres gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 do 180/100mmHg a wartość tętna jest poza 50-100/min;

Bezwzględne przeciwwskazania do oddania krwi:

aktualne lub przebyte ciężkie choroby układu krążenia m.in. wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi), choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, stan po zawale serca i udarze mózgu, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia;
poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby);
poważne choroby układu nerwowego szczególnie padaczka, nawracające zaburzenia psychiczne (np. depresja), organiczne schodzenia układu nerwowego oraz przewlekłe choroby ośrodkowego układu nerwowego;
poważne choroby układu oddechowego (np astma), moczowego i nerek,
zakażenie chorobami zakaźnymi (np. nosicielstwo wirusa HIV oraz AIDS, WZW typu A, B i C, kiła, babeszjoza, leiszmanioza, gorączka Chagasa, promienica, tularemia, HTLV I/II);
choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u osoby lub w rodzinie;
przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii;
przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek;
zachowania seksualne o podwyższonym ryzyku zarażenia chorobami zakaźnymi mogącymi przenosić się drogą krwi (w tym: narkomania, prostytucja, częste zmiany partnerów seksualnych) oraz osoby mające partnerów seksualnych z wymienionych grup;
używanie środków psychoaktywnych, lekomania oraz alkoholizm;
choroby krwi, zaburzenia krzepnięcia;
poważne choroby skóry (w tym łuszczyca);
choroby metaboliczne i układu endokrynnego (np. cukrzyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto, choroby nadnercza);
nowotwory złośliwe poza rakiem in situ, pod warunkiem całkowitego wyleczenia;
każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.

Przyjmowanie witamin oraz doustnych leków antykoncepcyjnych nie jest przeciwwskazaniem do oddania krwi.

Jeśli nie znalazłeś/aś odpowiedzi na temat przeciwwskazań do oddawania krwi napisz: kontakt@pijafka.org